Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

 
 
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине
 
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине представља изворни приход јединице локалне самоуправе.
 
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине утврђује се у складу са:
У погледу начина утвршивања, поступака по правним лековима, начина и рокова плаћања, камате, повраћаја, застарелости наплате, казнених одредаба, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
 
 
Уплатни рачун за плаћање накнаде: 840-714562843-56
 

Powered by Vladimir Jocic