Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

 
 
Пореска уверења и стање обавеза
 
 
Пореска администрација даје упите обвезницима о стању њихових обавеза и издаје пореска уверења о чињеницама о којима води службену евиденцију.
 
За издавање пореског уверења потребна је следећа документација:
сврха уплате: накнада за издавање уверења
прималац: буџет општине Бела Паланка
рачун примаоца: 840-745151843-03
износ: 100,00 динара
модел и позив на број (одобрења): 97 71-009
  • Лична карта подносиоца захтева
  • Овлашћење за подношење захтева и преузимање уверења (уколико се захтев подноси у име другог лица)
За повраћај – прекњижавање више или погрешно наплаћеног прихода подноси се следећа документација:

Powered by Vladimir Jocic