Општина Бела Паланка
званична презентација општине

JAВНА ПРЕДУЗЕЋА

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
Адреса: Српских владара 60
Телефон: 018/855-400
Факс: 018/855-400
Е-mail:jpizgradnjabp@gmail.com
Директор: Зоран Стефановић, дипл. економиста

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМНИС“
Адреса: Српских владара 51
Телефон: 018/855-057, 855-332
Телефон за интервенцију: 018/855-112
Факс: 018/855-057
Е-mail:komnisbp@yahoo.com
Web: www.jkpkomnis.rs
Привремени орган управљања

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Адреса: Српских владара 51
Телефон: 018/855-039
Факс: 018/855-039
Е-mail:czsr@ptt.rs
Директор: Војкан Маринковић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР - БАЊИЦА" БЕЛА ПАЛАНКА 
Адреса: Николе Тесле бб
Телефон: 018 853 255
E-mail: scbanjica@belapalanka.org.rs
Директор: Мирослав Маринковић, професор физичке културе

ПОШТА
Адреса: Српских владара 53
Телефон: 018/855-030
Факс: 018/855-030
Управник: Ђурић Драган

ПД ЗА ДИС. ЕЛ.ЕН. „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. НИШ, ПОГОН ПИРОТ, ПОСЛОВНИЦА БЕЛА ПАЛАНКА
Адреса: Српских владара 101
Телефон: 018/855-166, 018/855-313
Телефон за интервенцију: 018/855-166
Факс: 018/853-230
Е-mail:zoran.spasic@jugoistok.com
WEB:http://jugoistok.com/
Шеф пословнице: Бранислав Стефановић, дипл. ел. инг.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Адреса: Српских владара 60
Телефон: 018/855-119
Факс: 018/855-119
Шеф пословнице: Славољуб Димитријевић

СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ
Адреса: Српских владара
Телефон: 018/855-007
Факс: 018/855-007
Шеф: Љубиша Јеремић

ПОРЕСКА УПРАВА
Адреса: Српских владара 60
Телефон: 018/855-148
Факс: 018/855-148
Шеф: Зоран Ђурић, дипл. правник
 

Powered by Vladimir Jocic