Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

ЈАВНА НАБАВКА бр. 4-2017 - Снимање једног дела канализационе мреже у оквиру пројекта ГИС

Конкурсна документација

Позив

Одлука

ЈАВНА НАБАВКА бр. 09/2017 - Геодетске услуге

Конкурсна документација

Позив

Обавештење о продужењу рока

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 08/2017 - Услуге дератизације, дезинсекције и сузбијања комараца на територији општине Бела Паланка 

Конкурсна документација

Позив

Обавештење о продужењу рока

ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА ПАЈЕЖ-БЕЛА ПАЛАНКА

Конкурсна документација

Позив

 ЈАВНА НАБАВКА - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА ПРОЈЕКТУ АДАПТАЦИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“ БЕЛА ПАЛАНКА

Конкурсна документација

Позив

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2017 - Механичарске услуге

Конкурсна документација - Партија 1

Конкурсна документација - Партија 2

Конкурсна документација - Партија 3

Конкурсна документација - Партија 4

Конкурсна документација - Партија 5

Конкурсна документација - Партија 6

Конкурсна документација - Партија 7

Конкурсна документација - Партија 8

Позив

Одлука о обустави поступка за Партије 4, 7 и 8

Одлуке о додели за Партије 1, 2, 3, 5 и 6

Обавештење о закључењу уговора - Партија 5

ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/2017 - Набавка добара за репрезентацију (храна и пиће) и средстава за хигијену за потребе Општине и Општинске управе  и културних дешавања на територији општине Бела Паланка

Конкурсна документација

Позив

Појашњење 1

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештењео закљученом уговору - Партија 2

ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/2017 - Набавка лож-уља

Конкурсна документација

 Позив

Одлука

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/2017 – Набавка горива

Конкурсна документација

Позив

Одлука

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Powered by Vladimir Jocic