Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU NABAVKE – NACIONALNI OTVORENI POSTUPAK

 

ЈАВНA НАБАВКA РАДОВ БР 01/2019- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  АНТИЕРОЗИОНОМ УРЕЂЕЊУ СЛИВА МОКРАНСКЕ РЕКЕ

Позив

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА бр. 9/2019 Услуге мобилне телефоније

Позив

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2019 - Административни материјал

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2019 - Набавка добара за репрезентацију (храна и пиће) и средстава за хигијену

за потребе Општине и Општинске управе и културних дешавања на територији општине Бела Паланка

Позив

Конкурсна докуменатција

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

ЈАВНА НАБАВКА бр. 8/2019 - Механичарске услуге

Позив

Конкурсна документација - Партија 1

Конкурсна документација - Партија 2

Конкурсна документација - Партија 3

Конкурсна документација - Партија 4

Конкурсна документација - Партија 5

Измена конкурсне документације - Партија 1

Измена конкурсне документације - Партија 4

Обавештење о продужењу рока

Појашњење и измена документације

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2019 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

Позив

Конкурсна докуменатција

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2019 – Набавка горива

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Powered by Vladimir Jocic