Општина Бела Паланка
званична презентација општине

46.седница СО Бела Паланка

46.седница СО Бела Паланка одржана је у понедељак 1.фебруара по хитном поступку. На седници је усвојена Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Бела Паланка за 2015.годину. Према овој Одлуци, која је донета у складу са Одлуком Владе РС, максималан број запослених износи  235. Усвајањем ове одлуке неће бити вршена рационализација, јер је број запослених у јавним предузећима и установама у Белој Паланци у складу са бројем радника, који је предвиђен одлуком о максималном броју запослених. Одборници СО Бела Паланка усвојили су Одлуку о географско- информационом систему општине Бела Паланка. Ова одлука је донета ради реализације пројекта ‘’Увођење географско-информационог система у општини Бела Паланка’’, у оквиру програма Европски Прогрес. Основни циљ успостављања ГИС-а је добијање поузданог заједничког информационог система на нивоу локалне самоуправе, који ће допринети економичнијем и модернијем управљању градским ресурсима. Увођење географско-информационог система  предвиђено је Стратегијом одрживог развоја општине Бела Паланка и веома је значајно за повећање ефикасности у раду општинских служби и јавних предузећа.

Powered by Vladimir Jocic