Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОДРЖАНЕ ДВЕ СЕДНИЦЕ СО БЕЛА ПАЛАНКА

У среду 30.новембра одржане су 4. и 5.седница СО Бела Паланка заказане по хитном поступку. Одборници белопаланачке скупштине усвојили супредлог Одлуке о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације мале хидроелектране ’’Жута стена’’. На овој седници усвојене су Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Бела Паланка, као и Одлука о измени и промени Одлуке о оснивању ЈКП ''Комнис'', затим Одлука о промени Одлуке о оснивању ЈП ''Дирекција за изградњу општине Бела Паланка''. ЈКП ''Комнис'' према овим одлукама поверавају се послови зоохигијенске службе као и послови одржавања и постављања електричних инсталација, односно уличне расвете.Белопаланачки одборници усвојили су предлог одлуке о укидању ЈП ’’Спортски центар Бањица’’ због промене правне форме и усклађивања са законом где се ово јавно предузеће трансформише у установу. Такође донета је одлука о оснивању Установе за спорт ’’Спортски центар Бањица’’ где се целокупна имовина, права, обавезе као и запослени пребацују у установу за спорт. Разрешен је в.д. директора ЈП ’’Спортски центра Бањица’’, а именован је и в.д. директора установе за спорт ’’Спортски центар Бањица’’ мр Синиша Ранчић. Због ове промене разрешен је Надзорни одбор, а именован је Управни и Надзорни одбор Установе за спорт ’’Спортски центар Бањица’’. Усвојена је и одлука о висини стопе пореза на имовину, па тако ове стопе износе на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге 0.40%, а на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге 0.05%. На овој седници СО Бела Паланка нашла се и одлука о 4. ребалансу буџета општине Бела Паланка за 2016. годину према којој нема промена на позицији прихода и расхода, већ су промене извршене унутар апропријација.Одборници су усвојили ову одлуку.Такође је усвојена Одлука о успостављању сарадње, односно братимљењу општине Бела Паланка са општином Уб ради. Циљ усвајања ове одлуке је остваривање заједничких циљева, израда заједничких пројеката, развијање добрих односа између ових двеју општина као и размена искустава у различитим областима живота.На јучерашњој четвртој седници су донета решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора  у Дому здравља Бела Паланка, као и о именовању Надзорног одбора ЈКП ’’Комнис’’. Донета су решења и о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад у Белој Паланци. Након четврте, одмах је одржана и пета седница СО Бела Паланка на којој је донето решење о давању сагласности на Статут Установе за спорт ’’Спортски центар Бањица’’, као и решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Бела Паланка. Последња тачка дневног реда пете седнице било је доношење решења о формирању Комисије за утврђивање назива улица, тргова и других насељених места на територији општине Бела Паланка.  Иако је на ове две седнице било укупно 25 тачака дневног реда, одборници белопаланачке скупштине успели су да веома конструктивно заврше обе седнице за мање од два сата.

Powered by Vladimir Jocic