Општина Бела Паланка
званична презентација општине

ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА СО БЕЛА ПАЛАНКА

7. седница СО Бела Паланка, уједно и последња у овој години, одржана је у уторак 27.децембра. Одборници белопаланачке скупштине усвојили су програм пословања за 2017. годину ЈКП ’’Регионална депонија Пирот''. Програм пословања овог јавног предузећа потребно је да усвоје и одборници скупштина у Димитровграду, Бабушници и Пироту. На седмој седници СО Бела Паланка усвојен је и програм пословања за наредну годину ЈКП ’’Комнис’’ у Белој Паланци. Представљајући план рада за 2017. годину в.д. директора белопаланачког комуналног предузећа Милош Вељковић истакао је да ће ово предузеће  бити задужено и за одржавање уличне расвете а поверени су му и послови зоохигијенске службе. Такође, од 1.јануара 2017. године цене комуналних услуга биће повећане за 10%. На седници је усвојена измена и допуна Одлуке о комуналном уређењу као и Одлука о престанку рада, постојања и брисању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу општине Бела Паланка и преузимању права, обавеза и послова на општину Бела Паланка. Овим одлукама , део послова које је раније обављало ЈП за грађевинско земљиште и изградњу општине биће поверен општинској управи, а део ЈКП ’’Комнис’’, па је било потребно донети ове одлуке. На седници је усвојена одлука о осигурању објеката и имовине на територији општине Беле Паланке. Одборници у белопаланачкој скупштини донели су одлуку о измени и допуни одлуке о оснивању јавног предузећа Центар за културу ’’Бела Паланка’’,а све у циљу припајања ЈП ’’Бела Паланка нет’’ јавном предузећу  ’’Центар за културу’’  које ће бити извршено почетком наредне године. Усвојен је и Предлог Кадровског плана Општинске управе општине Бела Паланка. На последњој седници СО Бела Паланка у овој години именовани су нови чланови школских одбора средње школе ’’Никета Ремезијански’’у Белој Паланци и основне школе ’’Јован Аранђеловић’’ у Црвеној Реци.

  

Powered by Vladimir Jocic