Општина Бела Паланка
званична презентација општине
warning: Creating default object from empty value in /home/belapala/belapalanka.org.rs/html/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.

Општинска управа Општине Бела Паланка

Рани јавни увид Плана детаљне регулације „Плантаже Тамњаница“

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 36.  Правилника о  садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр.

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), Општинска управа општине Бела Паланка даје

ОБАВЕШТЕЊЕ

Јавни увид - измена и допуна нацрта Плана детаљне регулације мале хидроелектране „Жута стена“

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), Општинска управа општине Бела Паланка

 

ОГЛАШАВА

излагање на јавни увид

ОПШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ''МУРИЦА 1''

Министарство привреде РС одобрило је средства општини Бела Паланка за инфраструктурно опремање индустријске зоне ’’Мурица 1’’. Уговор је у име општине Бела Паланка, чија је вредност 11 милиона и 357 хиљада динара, потписао у четвртак 1.септембра у министарству привреде у Београду председник Привременог органа општине Бела Паланка Горан Миљковић.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК

На основу члана 14. став 1. и члана 15. Закона о јединственом бирачком списку ( „ Сл. гласник РС “, бр. 104/09 и 99/11 ), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( „ Сл. гласник РС “, бр. 15/12 ) и Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Бела Паланка ( „ Сл. гласник РС “, бр.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК

На основу члана 14. став 1. и члана 15. Закона о јединственом бирачком списку ( „ Сл. гласник РС “, бр. 104/09 и 99/11 ), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( „ Сл. гласник РС “, бр.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2016. ГОДИНИ

 ОПШТИНA БЕЛА ПАЛАНКА РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2016. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање посебних програма у области спорта

На основу члана 6. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Општине Бела Паланкабр.401-60/2015 од. 07.05.2015год.,

Општинско веће општине Бела Паланка, упућује

Ј А В Н И    П О З И В

Powered by Vladimir Jocic